آموزش هاست

کنترل سطح دسترسی‌های دیتابیس
مصرف بالای هاست از منابع سخت‌افزاری